Skip to content

Privatlivspolitik for Gospel Outreach

Vedtaget i maj 2018

Gospel Outreachs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Gospel Outreach er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Hugo Martinussen
Adresse:  H.C. Andersens Vej
CVR-nr: 32 37 07 56

Telefonnr.: 40 64 20 01

Mail: hugo@gospeloutreach.dk

Website: www.gospeloutreach.dk

 

Læs, eller hent, vores privatlivspolitik

Klik her for at læse,  eller hente, vores privatlivspolitik.

Back To Top