Skip to content

Trosgrundlag

Det tror vi på

 

Treenigheden

Der er en sand Gud, som indbefatter Gud-Faderen, Sønnen Jesus Kristus og Helligånden.
(1. Johs. 5:6-8)

Bibelen

Bibelen er Guds inspirerede, ufejlbarlige ord, og den øverste autoritet for sandhed og lære.
(2. Tim. 3:16-17)

Jesus Kristus

Jesus Kristus er Gud åbenbaret i kød. Født af jomfru Maria og levede et syndfri liv. Vi tror på hans mirakler, stedfortrædende og forsonende død, på hans legemlige opstandelse, himmelfart, og at han sidder ved Faderens højre hånd, hvorfra han kommer igen til jorden i kraft og herlighed.
(1. Kor. 15:3-4 – 1. Pet. 2:18-24 – Johs .3:16)

Helligånden

Vi tror, at Helligånden er en del af guddommen. Alle troende får Helligånden i frelses-øjeblikket, som et pant på frelsen. Vi tror at Helligåndens fylde er en separat oplevelse fra frelsen, men i forlængelse af den nye fødsel. Med Helligåndens dåb følger tildelingen af kraft til liv og tjeneste for Gud. Helligånden giver salvelse og nådegaver til tjeneste for Gud. Vi tror enhver troende kan døbes med Helligånden og må søge dette.
Vi tror, enhver troende kan blive velsignet med nådegaver og med tungetale, som er den troendes personlige gave til bøn og lovprisning til Gud.
(Apg. 2:4 – Apg. 10:44-46 – Apg.1:8 – Ef .1:13-14)

Velsignelse

Vi tror på helbredelse, udfrielse og genoprettelse for ånd, sjæl og legeme, ved Jesu forsoning. Vi tror på forsørgelse for alle behov i vores liv.
(Es. 53:4 – Matt. 8:16-17 – Mark. 16:18 – 1. Pet. 2:24, Fil .4:19)

Frelse

Vi tror, mennesket er fortabt og behøver frelse, samt at den eneste vej til frelse er gennem Jesus Kristus, ved at tro på ham som sin personlige frelser og Herre.
(Johs. 14:6 – Johs. 3:16)

Dåb

Vi tror, at dåben er en begravelse af det gamle liv, og en identifikation og proklamation af troen på Jesu død og opstandelse.
(1.Pet. 3:21- Gal. 3:27 – Rom.6:4-5)

Jesu genkomst

Vi tror på Jesu Kristi snarlige genkomst.
(1. Tess. 4:13-18 – Johs. Åb. 22:20 – Johs. 14:3)

Back To Top